Logo BIP

UCHWAŁA NR XX/136/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21paździemika 2O2O r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1830 C

UCHWAŁA NR XX/136/20 - pobierz plik