Logo BIP

UCHWAŁA NR XX/141/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jastrzębie, Gmina Bartn

UCHWAŁA NR XX/141/20 - pobierz plik