Logo BIP

UCHWAŁA NR XX/140/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świer

UCHWAŁA NR XX/140/20 - pobierz plik