Logo BIP

UCHWAŁA NR XX/139/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny, Gmina Bar

UCHWAŁA NR XX/139/20 - pobierz plik