Logo BIP

UCHWAŁA NR XX/138/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Ba

UCHWAŁA NR XX/138/20 - pobierz plik