Logo BIP

UCHWAŁA NR XX/133/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 października 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

UCHWAŁA NR XX/133/20 - pobierz plik