Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 63/20 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz do projektu wieloletniej prognozy

ZARZĄDZENIE NR 63/20 - pobierz plik