Logo BIP

Pan Piotr Ruciński

Zakres obowiązków zastępcy Wójta

Wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:

1) zastępuje wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,

2) składa, w imieniu gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wójta,  oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem,

3) koordynuje prace związane z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych,

4) wykonuje inne zadania wynikające z pełnomocnictw i upoważnień Wójta,

5) wykonuje zadania z zakresu zamówień publicznych za wyjątkiem zadań wchodzących do zakresu działania Wydziału Infrastruktury, Ochrony Środowiska i  Rolnictwa, a w przypadku nieobecności Inspektora ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, całość zadań z zakresu zamówień publicznych.