Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 49/20 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoł

ZARZĄDZENIE NR 49/20 - pobierz plik