Logo BIP

Przebudowa mostu na rzece Brynica w km 3+156 według MPHP 10, polegającą na likwidacji istniejącego mostu drogowego oraz wykonanie mostu drogowego w miejscowości Grążawy.

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego – przebudowę mostu na rzece Brynica w km 3+156 według MPHP 10, polegającą na likwidacji istniejącego mostu drogowego oraz wykonanie mostu drogowego w miejscowości Grążawy, na działce o nr ewidencyjnym 517 obręb 0002 Grążawy, gmina Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że w dniu 30 października 2020 r. wydano decyzję dla Gminy Bartniczka, udzielającą pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego – przebudowę mostu na rzece Brynica w km 3+156 - pobierz plik