Logo BIP

UCHWAŁA NR XIX/126/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XIX/126/20 - pobierz plik