Logo BIP

UCHWAŁA NR XIX/125/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

UCHWAŁA NR XIX/125/20- pobierz plik