Logo BIP

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1834C Jastrzębie - Sobiesierzno polegająca na budowie odcinka chodnika w miejscowości Komorowo”.

Informacja - pobierz plik