Logo BIP

UCHWAŁA NR XVIII/123/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gm

UCHWAŁA NR XVIII/123/20 - pobierz plik