Logo BIP

UCHWAŁA NR XVIII/122/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/122/20 - pobierz plik