Logo BIP

UCHWAŁA NR XVIII/121/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

UCHWAŁA NR XVIII/121/20 - pobierz plik