Logo BIP

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu, gmina Bartniczka.

Ogłoszenie - pobierz plik

SIWZ - pobierz pliki