Logo BIP

UCHWAŁA NR XVI/114/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XVI/114/20 - pobierz plik