Logo BIP

UCHWAŁA NR XVI/115/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gos

UCHWAŁA NR XVI/115/20 - pobierz plik