Logo BIP

UCHWAŁA NR XV/106/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XV/106/20 - pobierz plik