Logo BIP

UCHWAŁA NR XV/105/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

UCHWAŁA NR XV/105/20 - pobierz plik