Logo BIP

UCHWAŁA NR XV/112/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Radoszki, Gmin

UCHWAŁA NR XV/112/20 - pobierz plik