Logo BIP

UCHWAŁA NR XV/110/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim, a Gminą Bartniczka w sprawie utworzenia i utrzymani

UCHWAŁA NR XV/110/20 - pobierz plik