Logo BIP

UCHWAŁA NR XV/109/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bartniczka dla uzdolnionych sportowców.

UCHWAŁA NR XV/109/20 - pobierz plik