Logo BIP

UCHWAŁA NR XV/108/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XV/108/20 - pobierz plik