Logo BIP

UCHWAŁA NR XV/107/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XV/107/20 - pobierz plik