Logo BIP

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z trenu Gminy Bartniczka w 2020 roku". - pobierz plik

ZMIANA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w2020 roku" - pobierz plik