Logo BIP

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 115/5, obręb Świerczyny gmina Bartniczka

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na działce  o numerze ewidencyjnym 115/5, obręb Świerczyny gmina Bartniczka” - pobierz plik

KIP Świerczyny - pobierz plik

Mapa ewidencyjna - pobierz plik

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 115/5 obręb Świerczyny" - pobierz plik

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 115/5 obręb Świerczyny" - pobierz plik