Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 13/20 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew dokonywanej z terenów stanowiących wła

ZARZĄDZENIE NR 13/20 - pobierz plik