Logo BIP

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2020 ROKU.

Informacja o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku - pobierz plik

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - pobierz plik

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - pobierz plik

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - pobierz plik

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - pobierz plik

POSTANOWIENIE Nr 8/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU II z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Bartniczka na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bartniczka - pobierz plik

Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - pobierz plik

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - pobierz plik

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - pobierz plik

POSTANOWIENIE NR 18/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - pobierz plik

Informacja o warunkach wpisania do rejestru wyborców - pobierz plik

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B* - pobierz plik

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - pobierz plik

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku - pobierz plik