Logo BIP

Weryfikacja zakazów obowiązujących w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolny Drwęcy - obwieszczenie o możliwości wnioskowania o wyłączenie danych nieruchomości spod zakazów.

Obwieszczenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy - pobierz plik