Logo BIP

UCHWAŁA NR XIV/92/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XIV/92/19 - pobierz plik