Logo BIP

UCHWAŁA NR XIV/91/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR XIV/91/19 - pobierz plik