Logo BIP

UCHWAŁA NR XIV/103/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2019. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XIV/103/19 - pobierz plik