Logo BIP

UCHWAŁA NR XIV/102/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartniczka na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XIV/102/19 - pobierz plik