Logo BIP

UCHWAŁA NR XIV/101/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami k

UCHWAŁA NR XIV/101/19 - pobierz plik