Logo BIP

UCHWAŁA NR XIV/100/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gmi

UCHWAŁA NR XIV/100/19 - pobierz plik