Logo BIP

Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach.II

ZARZĄDZENIE NR 87/19 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach - pobierz plik

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Radoszkach - pobierz plik