Logo BIP

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania p.n." Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w 2020 roku”.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania p.n." Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w 2020 roku” - pobierz plik