Logo BIP

UCHWAŁA NR XIII/89/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XIII/89/19 - pobierz plik