Logo BIP

UCHWAŁA NR XIII/88/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR XIII/88/19 - pobierz plik