Logo BIP

UCHWAŁA NR XII/86/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XII/86/19 - pobierz plik