Logo BIP

UCHWAŁA NR XII/87/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w schroniskach dla osób bezdom

UCHWAŁA NR XII/87/19 - pobierz plik