Logo BIP

UCHWAŁA NR XII/85/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nier

UCHWAŁA NR XII/85/19 - pobierz plik