Logo BIP

UCHWAŁA NR XII/83/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XII/83/19 - pobierz plik