Logo BIP

UCHWAŁA NR XII/82/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XII/82/19 - pobierz plik