Logo BIP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadow komunalnych pochodzacych z nieruchomosci zamieszkalych z terenu Gminy Bartniczka w 2020 roku”

Ogłoszemie - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Zmiana SIWZ - pobierz plik