Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 59/19 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 września 2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok2o20 oraz do projektu wieloletniej prognozy

ZARZĄDZENIE NR 59/19 - pobierz plik