Logo BIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej nr 080608C i 080609C na długości 4 889 mb."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej nr 080608C i 080609C na długości  4 889 mb na działkach ewidencyjnych nr: 318/1, 307/6, 307,5, 292/3 i 292/2 położonych  w obrębie 0008 Łaszewo, gmina Bartniczka oraz na działkach ewidencyjnych nr: 310, 285, 280 i 121 położonych w obrębie 0005 Jastrzębie, gmina Bartniczka - pobierz plik

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowe niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej nr 080608C i 080609C na długości 4 889 m na działkach ewidencyjnych nr: 318/1, 307/6, 307/5, 292/3 i 292/2 położonych w obrębie 0008 Łaszewo, gmina Bartniczka oraz na działkach ewidencyjnych nr: 310, 285, 280 i 121 położonych w obrębie 0005 Jastrzębie, gmina Bartniczka” - pobierz plik

ZAWIADOMIENIE, że została wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej nr 080608C i 080609C na długości  4 889 mb na działkach ewidencyjnych nr: 318/1, 307/6, 307,5, 292/3 i 292/2 położonych w obrębie 0008 Łaszewo, gmina Bartniczka oraz na działkach ewidencyjnych nr: 310, 285, 280 i 121 położonych w obrębie 0005 Jastrzębie, gmina Bartniczka - pobierz plik