Logo BIP

UCHWAŁA NR XI/73/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XI/73/19 - pobierz plik